Place for some configs

Bu sayfa en iyi google chrome ve mozilla firefox tarayıcılarıyla görüntülenir.


Eserler ve Kaynaklarx

 

DönemMetinYüzyılMetin Türü
Orhon Türkçesi (7-9.yy) Çoyr Yazıtı 7.yy.sonu(?) Düzyazı
Küli Çor Yazıtı 8.yy Düzyazı
Ongin Yazıtı 8.yy Düzyazı
Kül Tigin Yazıtı 8.yy Düzyazı
Bilge Kagan Yazıtı 8.yy Düzyazı
Tunyukuk Yazıtı 8.yy Düzyazı
Tes Yazıtı 8.yy Düzyazı
Taryat Yazıtı 8.yy Düzyazı
Şine Usu Yazıtı 8.yy Düzyazı
Süci Yazıtı 8.yy Düzyazı
Uygurca (9-11.yy) Irk Bitig 9. yy. Düzyazı
Maniheist Metinler (uigurische Manicheismus) Düzyazı
Huastuanift 9.-10.yy. Düzyazı
Rüzgâr Tanrısı 8.-9. yy. Düzyazı
Uigurica I-IV Muhtelif Düzyazı-Şiir
Türkische Turfan-Texte Muhtelif Düzyazı-Şiir
Altun Yaruk 10. yy. Düzyazı
Maitrisimit Nom Bitig (Hami) 13. yy.(?) Düzyazı
Hsüen Tsang Biyografisi 10.-11. yy. Düzyazı
Kuanşi İm Pusar 10.yy. Düzyazı
Hamam Sutrası Düzyazı
Bahşı Ögdisi 13.-14. yy. Düzyazı
Et’öz-üg köŋül-üg körmek atl(ı)ġ nom bitig 10. yy. Düzyazı
Sekiz Yükmek 10., 13-14. yy. Düzyazı
Uigurische Sukhavativyuha-Fragmente 10.-11. yy. Düzyazı
İyi ve Kötü Prens 10. yy. Düzyazı
Abhidharma (Shogaito) 13-14. yy. Düzyazı
Uigurisches Totenmesse 13-14. yy. Düzyazı
St.Petersburg’taki Uygurca metinler (Shogaito) 13-14. yy. Düzyazı
Tövbe duası 13. yy. Düzyazı
Hıristiyanlığa İman Metni (Zieme 1998 Nest.) 13.-14. yy. Düzyazı
Dindışı metinler (mektuplar, şiirler vs.) Muhtelif Düzyazı-Şiir
Hukuk Belgeleri (sözleşmeler, vasiyetnameler) 13.-14. yy. Düzyazı
Budist Uygur şiirleri Muhtelif Şiir
Karahanlı Türkçesi (11-13.yy) Kur’an Tercümesi Rylands Nüshası 11.yy Düzyazı
Kutadgu Bilig 11.yy Şiir
DLT’deki Türkçe parçalar 11.yy Düzyazı-Şiir
Atebetü’l-Hakâyık 12.-13. yy Şiir

 

Derlemi oluşturan metinler, aşağıda Derlemde Yer Alan Metinlere İlişkin Kaynaklar bölümünde belirtilen araştırmacılarca yayımlanmış eserlerden oluşmaktadır. Derlem veri tabanı oluşturulurken bu okumalar temel alınmış, araştırmacının okuma ve yorumlama tasarrufu göz önünde bulundurulmuştur. Söz konusu akademik metin yayını, veri tabanının oluşturulması sırasında çeviri yazı (transkripsiyon) işaretlerine yer verilerek yeniden yazılmıştır. Derlemin başlangıç aşaması olan bilgisayarlı dil bilimi çalışmaları ve derlem kavramı konuları olmak üzere sonraki aşamalarını oluşturan metinlerin seçilmesi ve yazıya geçirilmesi sırasında da çok sayıda kaynaktan yararlanılmıştır. Bu kaynaklar, aşağıda yer alan Derlemin Oluşturulmasında Yararlanılan İkincil Kaynaklar bölümünde sıralanmıştır.

 

Derlemde Yer Alan Metinlere İlişkin Kaynaklar

 

Çoyr Yazıtı
BARUTÇU ÖZÖNDER, F. Sema 2007. “Çöyr Yazıtı”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi C.3, S. 3, Ankara, s. 108-124.

Küli Çor Yazıtı
TEKİN, Talat 2000. Orhon Türkçesi Grameri, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 9, Ankara, s. 225-226.

Ongin Yazıtı
TEKİN, Talat 2000. Orhon Türkçesi Grameri, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 9, Ankara, s. 224.

Kül Tėgin Yazıtı
TEKİN, Talat 2006. Orhon Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, s.***

Bilge Kagan Yazıtı
TEKİN, Talat 2006. Orhon Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, s. ***

Tunyukuk Yazıtı
TEKİN, Talat 1994. Tunyukuk Yazıtı, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 5, Simurg Yayınları, Ankara.

Tes Yazıtı
MERT, Osman 2009. Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes, Taryat, Şine Us, Belen Yayıncılık, Ankara, s. 122-137.

Taryat Yazıtı
MERT, Osman 2009. Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes, Taryat, Şine Us, Belen Yayıncılık, Ankara, s. 122-137.

Şine Usu Yazıtı
AYDIN, Erhan 2007. Şine Usu Yazıtı, KaraM Yayınları, Çorum, s.33-56

Süci Yazıtı
BERTA, Árpád 2010. Sözlerimi İyi Dinleyin…, Türk ve Uygur Runik Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını çev.: Emine Yılmaz. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, s. 307-313.

Irk Bitig
TEKİN, Talat 1993. Irk Bitig, The Book of Omens, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.
TEKİN, Talat 2004. Irk Bitig, Eski Uygurca Fal Kitabı (hz..: Nurettin Demir – Emine Yılmaz), Öncü Kitap, Ankara.
TEKİN, Talat 2013. Irk Bitig, Eski Uygurca Fal Kitabı (hzl.: Nurettin Demir – Emine Yılmaz), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Maniheist Metinler (uigurische Manicheismus)
ÖZERTURAL, Zekine 2008. Der uigurische Manichäismus, Neubearbeitung von Texten aus Manichaica I und III von Albert v. Le Coq, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Huastuanift
LE COQ, Albert von 1911. Chuastuanift, ein Sündenbekenntnis der manichaischen Auditores. Gefunden in Turfan (Chinesisch-Turkistan),. Berlin.

Rüzgâr Tanrısı
BANG. W.-A. von Gabain 1928. “Ein uigurisches Fragment über den manichäischen Windgott”, Ungarische Jahrbücher 8, s.246-256.

Uigurica I-IV
MÜLLER, F.W.K. 1908. Uigurica [I], Abhandlungen der Königlich Preuβischen Akademie der Wissenschaften, Berlin.
MÜLLER, F.W.K. 1912. Uigurica II, Abhandlungen der Königlich Preuβischen Akademie der Wissenschaften, Berlin.
MÜLLER, F.W.K. 1922. Uigurica III, Abhandlungen der Preuβischen Akademie der Wissenschaften, Berlin.
MÜLLER, F.W.K. 1931. Uigurica IV, Sitzungsberichte der Preuβischen Akademie der Wissenschaften, Berlin.

Türkische Turfan-Texte
BANG. W.-A. von Gabain 1929a. Türkische Turfan-Texte I, Verlag Akademie der Wissenschaften in Kommission beiWalter de Gruyter U. Co., Berlin.
BANG. W.-A. von Gabain 1929b. Türkische Turfan-Texte II, Verlag Akademie der Wissenschaften in Kommission beiWalter de Gruyter U. Co., Berlin.
BANG. W.-A. von Gabain 1930a. Türkische Turfan-Texte III, Verlag Akademie der Wissenschaften in Kommission beiWalter de Gruyter U. Co., Berlin.
BANG. W.-A. von Gabain 1930b. Türkische Turfan-Texte IV, Verlag Akademie der Wissenschaften in Kommission beiWalter de Gruyter U. Co., Berlin.
BANG. W.-A. von Gabain 1931. Türkische Turfan-Texte V, Verlag Akademie der Wissenschaften in Kommission beiWalter de Gruyter U. Co., Berlin.

Altun Yaruk
KAYA, Ceval 1994. Uygurca Altun Yaruk –Giriş, Metin ve Dizin-, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Maitrisimit Nom Bitig (Hami)
GENG Shimin - Hans-Joachim Klimkeit - Jens Peter Laut 1988. “‘Das Ersheinen des Bodisattva’, Das 11. Kapitel der Hami-Handschrift der Maitrisimit” Altorientalische Forschungen, 15 2, Berlin, s. 315-366.
TEKİN, Şinasi 1976. “Uygurca Metinler II, Maytrısimit, Burkancılarıng Mehdîsi, Maitreya ile Buluşma Uygurca iptidaî bir dram (Burkancılığın vaiphasika tarikatine ait bir esrin Uygurcası), Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara.
TEKİN, Şinasi 1980. Maitrisimit nom bitig, Die uigurische Übersetzung eines Werkes der buddhistischen Vaibhāṣika-Schule, Berliner Turfantexte IX, Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients, Akademie der Wissenschaften der DDR Zentralintitut für Alte Geschichte und Archäologie, Akademie-Verlag, Berlin.

Hsüen Tsang Biyografisi
ÖLMEZ, Mehmet-Klaus Röhrborn 2001. Die alttürkische Xuanzang-Biographie III. Nach der Handschrift von Leningrad, Paris, Peking und St. Petersburg sowie nach dem Transkript von A. v. Gabain. Otto Harrassowitz • Wiesbaden.
ÖLMEZ, Mehmet-Klaus Röhrborn 2002. “Die alttürkische Xuangzang-Biographie II (Eski Uygurca Xuangzang Biyografisi, II),”, Splitter aus der Gegend von Turfan, Festschrift für Peter Zieme anläßlich seines 60. Geburtstags (hzl.: Mehmet Ölmez – Simone- Christiane Raschmann), Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, İstanbul – Berlin.
TUGUŞEVA, L. Y. 1991. Uygurskaya Versiya Biografiy Cyuan’-Tszana, Akademiya Nauk SSSR institut Vostokovedeniya, Moskva.

Kuanşi İm Pusar
TEKİN, Ş. 1993. Uygurca Metinler I, Kuanşi İm Pusar (Ses İşiten İlah). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Hamam Sutrası
KUDARA, Kōgi – Peter Zieme 1988. “Chinesisch-alttürkische Fragmente des ‘Schwitzbad-Sūtras’”, Altorientalische Forschungen 15, s. 182-191.

Bahşı Ögdisi
ÖLMEZ, Mehmet 1998. “Tibet Buddhizmine ait eski Uygurca Bahşı Ögdisi”, Bahşı Ögdisi: Festschrift für Klaus Röhrborn anläßlich seines 60. Geburtstags / 60. Doğum Yılı Dolayısıyla Klaus Röhrborn Armağanı. (hzl.: Jens Peter Laut – Mehmet Ölmez, Freiburg/İstanbul, s. 261-296.

Et’öz-üg köŋül-üg körmek atl(ı)ġ nom bitig
HAZAI, G. 1975. “Fragmente eines uigurischen Blockdruck-Faltbuches”, Altorientalische Forschungen 3, s. 91-108.

Sekiz Yükmek
ODA, Juten 2010. A Study of Buddhist Sutra Called Sekiz yükmek yaruq or Sekiz törlügin yarumış yaltrımış in Old Turkic, Hozokan, Kyoto.

Uigurische Sukhavativyuha-Fragmente
ZIEME, Peter 1985. “Uigurische Sukhavativyuha-Fragmente”, Altorientalische Forschungen 12/1, Berlin, s. 129-149

İyi ve Kötü Prens
HAMILTON, James Russel 1998. “Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası- Kalyanamkara ve Papamkara-, (çev.: Ece Korkut, İsmet Birkan), Simurg Yay., Ankara.

Abhidharma (Shogaito)
SHŌGAITO, Masahiro 1993. Studies in the Uighur Version of the Abhidharmakośabhāṣya-ṭīkā Tattvārthā, Volume II, Text, Translation and Commentary and Glossary, Shokado.

Uigurisches Totenmesse
RÖHRBORN, Klaus 1971. Eine uigurische Totenmesse, Berliner Turfan Texte II, Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin Zentralinstitut für Alte Geschihcte und Archäologie, Akademie Verlag, Berlin.

St.Petersburg’taki Uygurca metinler (Shogaito)
SHOGAİTO, Masahiro 2003. “Uighur Manuscripts in St. Petersborg Chinese texts in Uighur script and Bodhist Uighur texts”, 京都大学大学院文学研究科 Graduate School Of Letters Kyoto University.

Tövbe duası
ZIEME, Peter 1969. “Ein uigurisches Sündenbekenntnis”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae XXII 1. s.107-121.

Hıristiyanlığa İman Metni
ZIEME, Peter 1998. “Das nestorianische Glaubensbekenntnis in einem alttürkischen Fragment aus Bulayık”, Ural-Altaische Jahrbücher, Band 15, 1997/1998, Harrassowitz Verlag, s. 173-182.

Dindışı metinler (mektuplar vs.)
TUGUŞEVA, L. Y. 1971. “Yarlıki Uygurskih Knyazey iz Rukopisnogo Cobraniya lo İvan SSSR”, Tjurkologiçeskiy Sbornik, Akademia Nauk SSSR, Moskva, s. 244-260.
ZIEME, Peter 1975. “Ein uigurischer Erntesegen”, Altorientalische Forschungen III, s. 109-143.

Hukuk Belgeleri (sözleşmeler, vasiyetnameler)
ARAT, Reşid Rahmeti 1977 “Uygurca yazılar arasında II”, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi C. XXII’den ayrı basım, İstanbul, s. 17-32.
ODA, Juten 1996. “Eski Uygurlarda ög bitigi üzerine”, Türk Dilleri Araştırmaları 6 1996).
RAMSTEDT, G. J. 1940. “Four Uigurian documents”, Across Asia from West to East in 1906-1908 II, ed.: Carl Gustaf Mannerheim. Helsinki, s. 3-12.

Budist Uygur şiirleri
ARAT, Reşit Rahmeti 1991. Eski Türk Şiiri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 3. baskı, Ankara.

Kur’an Tercümesi Rylands Nüshası
ATA, Aysu 2004. Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası) Karahanlı Türkçesi (Giriş-Metin-Dizin), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Kutadgu Bilig
ARAT, Reşit Rahmeti 1999. Kutadgu Bilig I Metin¸Türk Dil Kurumu Yayınları, 4. baskı, Ankara.

DLT’deki Türkçe parçalar
TEKİN, Talat 1989. XI. Yüzyıl Türk Şiiri, Dįvānu Luġāti’t-Türk’teki Manzum Parçalar, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Atebetü’l-Hakâyık
ARAT, Reşit Rahmeti 1992. Edib Ahmed B. Mahmud Yükneki Atebetü’lHakayık, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

 

Derlemin Oluşturulması Sırasında Başvurulan İkincil Kaynaklar

 

  1. http://derlem.mersin.edu.tr/derlem516/
  2. http://es-zen.unizh.ch/
  3. http://people.pwf.cam.ac.uk/dwew2/hcwl/menu.htm
  4. http://turkcederlem.mersin.edu.tr/
  5. http://vatec2.fkidg1.uni-frankfurt.de/
  6. http://www.corpusdelespanol.org
  7. http://www.helsinki.fi/varieng/CoRD/corpora/HelsinkiCorpus/generalintro.html
  8. http://www.nau.edu/english/ling/
  9. http://www.tudd.org.tr/
Bu sayfa en iyi google chrome ve mozilla firefox tarayıcılarıyla görüntülenir.